Isefjord

Isefjorden


Jeg fisker meget i Isefjorden og fanger også en del fisk specielt de kolde måneder vinter og tideligt forår. Min første fjordeørred fanget jeg den 28.3-1999 nede i Tempelkrogen, havde lige købt en ny 10´ Scierra spinnestang nede fra Frimann Sport i Herlev. Fisken huggede syd for Munkholmsbroen, en flot blankfisk på 2.8 kg, den lod sig lokke af en Pink Glimmerreje "Bøsssefluen" fisket efter bobleflåd, også bare kaldet "Bøssen" som vi kaldte fluen den gang jeg var medlem af Herlev Sportsfiskerklub og gør det den dag i dag. Sikke en flot fjordørred debut, står stadig tydeligt i erindring.


Det er mange fisk i Isefjorden og har altid været det specielt de kolde måneder er der suverænt at fiske havørred i Isefjorden. Der har altid været sat fisk ud forskellige steder i fjorden, specielt i de forskellige Å-udmundninger som der er flere af i fjorden. Flerre organisationer som eks. Tuse Å’s Ørredsammenslutning, fishingzealand m.m. gør et kanont arbejde med fremme den gode bestand af Havørrede i isefjorden, såsom El-fiskeri i feks. Elverdamsåen, TuseÅ m.m. samt forbedre miljøet i vandløbene, oprette gydebanker, og div.fiskeplejearbejde, så vi lystfisker kan nyde godt af det fremragende Havørred fiskeri i Isefjorden fremover.


Jeg vil fortsætte med at fiske Havørred i isefjorden til den dag sætter ind hvor jeg ikke selv kan stå ud af sengen.

En typisk lille blankfisk (Grønlænder) omkring målet, de går som regel i stimer vinter og forår i fjorden
En typisk farvet fisk fra Isefjorden vinter/forår
En typisk udleget Havørred (nedfaldsfisk) som der er mange af vinter/forår
En flot blank overspringer på 54 cm fanget om vinteren nede i Tempelkrogen
En typisk udleget Havørred (nedfaldsfisk) som der er mange af vinter/forår
En typisk farvet efterårs havørred