Sydsverige

Sydsverige

Fra Hörte i syd til Vitemölla i øst


Sydsverige står for mig som noget helt specielt her har jeg fisket Havørred siden år 2000, og det er på Österlen kysten jeg har fanget den største mængde af blanke Havørred på over 3 kg. Det er også her her jeg har fanget min største havørred til dato en stor farvet opgangs hunfisk på 83 cm og 7.6 kg den 2.2.2006. Desværre har der været sket en nedgang af havørred de sidste 4 til 6 år, ved ikke hvad det skyldes, men har læst om at Havørredens byttedyr er forsvundet fra de kystnære områder, måske er det årsagen til at fangsterne er gået betydlig ned, når man vader rundt på kysten derover i marts og april er det forbavsende lidt fødeemner man ser i vandet i forhold til derhjemme, hvor der er mange fødeemner, kan dog stadig fanges et par fisk eller flere på en endagstur derover, men ikke den mængde som før i tiden hvor det ikke var urealistisk med dagsfangster på over 10 fisk.


Her er en beskrivelse af pladserne:


1. Hörte Udde

Ligger ni km vest for Ystad. Her parkeres der på en rasteplads, hvorfra der er en fin udsigt ud over Hörte-revet. Vær her opmærksom på, at Dybäcksån har sit udløb henne til højre midt i den lille Hörte Fiskerihavn, og fredningsgrænsen strækker sig 500 meter på hver side af åens udløb. Se efter de berømte “flagstænger”, der står på selve fredningsgrænsen. Henne mellem træerne til venstre for rastepladsen står de “flagstænger”, der er aktuelle, når man holder på rastepladsen, hvilket bevirker, at en stor del af revet er indenfor fredningsgrænsen. Kun den del af revet, der ligger hen mod selve Hörte Udde, er fiskebart. Fisk denne odde godt og grundigt af. Her ligger et væld af store sten, hvoraf mange af dem er spejlglatte. Vadestok er absolut nødvendig!


2. Abbekås

Videre mod øst ligger ABBEKÅS, hvor der kan fiskes på begge sider af byen. Igen store, glatte sten. Vadestok! Vær opmærksom på fredningsgrænsen for Skivarpsån nordøst for byen!


3. Charlottenlund/Svarte

Her skal man ligeledes være opmærksom på fredningsgrænserne ved henholdsvis Charlottenlundsån og Svarteån. Store sten og vadestok! Vær opmærksom på, at åerne ligger så tæt, at der ikke er megen fiskeplads imellem dem.


4. Ruutsbo

Set fra vejen ser der ret bart og uinteressant ud, men lad jer ikke snyde; her ligger et pragtfuldt stræk, som kaster fisk af sig fra tid til anden. Vi danskere studser til at begynde med over de mange gamle kanonstillinger af beton, kaldet forter, der ligger strøet gavmildt op og ned langs kysterne. Det er et levn fra 2. verdenskrig, hvor svenskerne med “vold og magt” ville forsvare deres neutralitet mod alle former for fjender.


5. Lilleskog

Forsæt ud ad den gamle strandvej og sving ind på rastepladsen. Her er der fiskemuligheder på et par lange stræk - både til højre og til venstre samt lige ud for klinten med fyrretræerne. Her ligger der et stykke ude et spændende tværgående stenrev.


6.Hammars Backar - Käseberga - Löderups Strandbad

10 km øst for Ystad kommer til den lille samling huse kaldet Hammar. Her køres ind mellem husene ad den lille “skrå” sidevej lige bag den gamle benzintank.

Der parkeres på P-pladsen lige op til det militære område. Skydes der på terrænet, må du køre til selve Käseberga Havn og parkere der. En kanon plads med mange km kyst der kan vades på over hele dagen. Lige fra Hammars Backar til Löderups Strandbad er der mulighed for at fange havørrede, bunden består af blæretang, sand, pynter og rev.


7. Örnahsen - Nörrekäs- Skillinge

Super havørred kyst med hovedsagligt rev der ligger som perler på en snor. Gode pakeringsforhold. Lidt længere nordpå ligger Skillinge, hvor der køres ned gennem havnen og ud i den nordligste del til et ensomt beliggende hus.

Her kan der fiskes lige ud for havneområdet, eller der kan fiskes langt hen til venstre forbi Morfarshamn, en lille, men dyb bugt, hvor der er prima fiskeri på begge sider af bugten.


8. Gislövshammar

Gislövshammar er et temmelig voldsomt fremspring, der består af flere enkeltstående fiskepladser, nemlig selve hammaren, som består af flade klipper, slebet til af fortidens ismasser, og med store dybder på nordøstsiden af fremspringet, samt endnu et fremspring fremspring syd for omtalte, som består af en blanding af store sten og flade klipper a'la dem på Hammaren. Prøv også selve bugten op mod brantevik en rigtig kanon plads. Der parkeres på P-p ladsen lige inden husene, eller nede mellem husene på P-pladsen her.


11. Brantevik

Til venstre for Brantevik havn ligger der et pænt langt Havørred stræk, der kan faktisk vades helt op til starten af Simrishamn, men den første km er rigeligt at gå til. Bunden består af store sten lidt ude, sand og længere op norpå begynder noget skiffer bund. Det er tit jagende fisk her så giv det lidt tid


10. Vik

Her køres ned gennem de smalle gader i byen. Følg skiltene mod “Prästens Badkar”. Her parkeres der også ved et rensningsanlæg, hvorefter man går ned til venstre for dette og kommer ud på nogle flade klipper, som strækker sig hen langs kysten til både højre og venstre. Et par 100 m længere sydpå kommer der et stykke sandparti og nogle store sten ud i vandet, giv det en chance her.


11. Stenshuvud - Karakås

Et fantastisk sted hvor der gennem tiden er blevet fanget store Havørred. Vejen ud til Stenshuvud kører man forbi Karakås der køres helt ud, hvor kørevejen ender ved en stor P- plads lige efter mosteriet. Fiskestrækket består af voldsomt store sten, og det er svært at vade, så det anbefales kraftigt at medbringe vadestok.


12. Vitemölla - Kivik

En god kystplads hvor man kan rende ind i nogle fine fisk, der kan dog godt være farvet fisk imellem som på de andre steder. Flere rev stiker ud her mellem Vitemölla og Kivik. Bunden består af sand og flere store sten, fisk mellem stenene og ude på revene.

Vitemölla - Kivik
Abbekås
Ruutsbo
Lilleskog
Hammars Backar
ammars Backar-kåseberga
kåseberga-löderups strandbad
Morfarshamn
Örnahsen - Nörrekäs- Skillinge
Gislövshammar
Brantevik
Vik
Stenshuvud - Karakås
Vitemölla - Kivik