Gotland

Gotland


Gotland er en ø som ligger et godt stykke ud fra det svenske fastland midt i østersøen. Øen måler 176 km fra nord til syd og er 52 km på det bredeste stykke, så man kan godt forstille sig en stor kystplads her 800 km til at gå i gang med!


Gotland er overvejende opbygget af kalk og mergel, som i forskellig grad har modstået bl.a. havets påvirkning. Kyststrækningerne fremstår derfor meget varieret og mange steder ses erosionsfænomener som grotter og strandpiller; strandvoldenes placering fortæller om regionale variationer i landhævningen efter istiden.


Geologi

De synlige dele af Gotlands undergrund består af mergel, kalksten og sandsten fra Silur (439-409 mio. år før nu). Aflejringerne, der hviler på ældre lag fra Ordovicium og Kambrium, er kendt for deres store rigdom af fossiler. I Silur lå Gotland lige syd for ækvator, og sedimenterne blev afsat i et lavvandet tropisk hav. Mange steder har havsvampe og koraller opbygget store rev. Ud over koraller og havsvampe er brachiopoder, bryozoer, søliljer, trilobitter, muslinger og snegle meget almindelige, men man har fx også fundet blæksprutter, havskorpioner og kæbeløse fisk.


Kystfiskeri

Gotland har 24 åer med Havørred opgang, så man kan godt forstille sig en frugtbar kyst at fiske på. Havørreden kan findes på begge sider af Øen, men den nord- vestlige side er den flotteste med rauker der torner sig op i baggrunden, mens man fisker ud over pallekanterne og her står havørrenden. Se her hvordan man skal forholde sig til fredningen.

Rigtig Gotlandsørred med mange prikker
Flot farvet Havørred 65 cm og 3.5 kg som fik friheden igen.
En flot blank Havørred på 59 cm.
Gotlandsk stål
Den samme igen
Niels med en flot nedgænger på 56 cm
Rauker
Krystal klart vand
Mig selv foran Rauker
En baby sæl på vej op på stranden.
Mig selv og Rauker i baggrunden.