Bornholm

Bornholm


Bornholm står for mig som noget specielt, det var her den 29.12.2006 på Sorthat revet jeg fangede min største blanke havørred til dato, en kanon flot overspringer på 6 kg. og 75 cm. og den er ikke overgået siden den dag. Jeg er på Bornholm og fiske hver år i December og har haft nogle fine ture med flere blank fisk omkring de 3.5 kg. Vinterfiskeri efter Havørred  på Bornholm kan være i særklasse, men der skal arbejdes for det som så mange andre steder, men som regel bliver man belønnet.


Siden 1, januar 2016 er der indført en ny regel om at kun 3 stk. Havørred på hjemtages pr. dag pr. fisker, dette gælder også garnfiskerne.


Her er en beskrivelse på de pladser jeg fisker på:


1. Hvide Odde -Vestkysten-


Terrænet ved Hvideodde ligner mest af alt en ensartet badestrand, men det skal man ikke lade sig narre af. Under havoverfladen strækker sig et langt grundt rev med kæmpesten, revkanter og tangpletter, som året rundt er et yndet opholdssted for ørreder. Stedet er forholdsvist nemt at vade på og affiske. Kan være en kanon plads hvis der er godt røre i vandet, grumset samt højvande, så jager Havørreden inde på revet.


Kørselsvejledning: Kør ud til Nordskovs campingplads (Antoinettevej). Kør forbi og ud til parkerings pladsen og gå ned af skrænten og fortsæt ud til højre og ud til spidsen. Dette er Hvideodde. Man kan fra dette sted se ud til Næbbe odde.


2. Sorthat -Vestkysten-


Sorthat er af favoriterne på dette stræk. Husk at fiske godt igennem ude på det store rev da der ofte går nogle tunge drenge rundt derude. En god sydvestlig vind er nu det bedste på denne plads. Bugten kan også være rigtig god hvor der kan være godt med føde. Husk: HELÅRSFREDNING VED BLYKOBBE ÅEN ved Baggeå 16/9-16/1.


Kørselsvejledning: Fra Rønne køres ad vej 159 mod Hasle. Fra vej 159 køres til venstre mod Sorthat/Muleby. Efter 2-3 km drejes til venstre ad Havvej. Kør ca 1.km. så når man havet der hvor man kan fiske på dette stykke. Grænsen for helårsfredningen starter lige hvor vejen går ned mod havet.


3. Levka -Vestkysten-


Levka er en super havørred plads. Fiskeriet startes ud for huset til højre for parkeringspladsen. Her er der fladt terræn så man ved lav vandstand kan vade utroligt langt ud. Herefter fiskes der grundigt omkring stenodderne og smårevene mod højre indtil man når det lange rev, hvor man ofte kan fiske en hel del. Både en sydvesten vind og nordlig vind er glimrende ørredvejr på denne plads.


Kørselsvejledning:

Kør ad vej 159 fra Rønne mod Hasle. Drej fra til venstre mod Muleby. Kør ud til Muleby Købmanden og kør mod Hasle. Kør ca. 1 km og drej til venstre ad Levkavej. Forsæt helt til bunden og ned til parkeringspladsen.


4. Salene Bugt -Nord østkysten-


Dette er nok et af af mest kendte fiskepladser på Bornholm. Bugten består af et stort fladt undersøisk rev. Der kan vades på revet, men vær meget forsigtig. Revet har mange huller og selve revet ender brat, og her er meget dybt. Brug gerne vadestav og fisk ikke alene. Der kan eventuelt også fiskes fra kysten, hvorfra der ved spinnefiskeri kan nås ud over 2-2,5 meter vand. Der er dybest i højre side af bugten tæt ved spidsen. Her kan man nå ud over 4 meter vand. Vær opmærksom på fredning ved udløbet af Bobbeå, der udløber i midten af bugten. I perioden 16/9 - 15/1 må der ikke fiskes i en zone på 500 meter til hver side af udløbet.


Kørselsvejledning: Fra Gudhjem køres nordpå mod Tejn/Allinge. Lige efter bygrænsen kommer et stort blødt sving mod venstre med skov på venstre side. Herefter et lige stykke på ca. 1 km. Så drejer vejen i et blødt sving til højre - lige når vejen retter sig ud efter dette sving drejes til højre ad Bobbevej. Kør ned ad Bobbevej. Når vejen efter 300 meter deler sig holdes til venstre. Der parkeres for enden meget tæt ved kysten. Og du er midt i Salene Bugten. Dette er nok den nemmeste vej til Salene Bugt. Hvis du vil fiske i den nordlige del af bugten (mod venstre) er det nemmere at fortsætte med rundt i svinget i stedet for at dreje ned ad Bobbevej. Kør ca. 1 km til til vejen drejer blødt mod venstre og parker ved Storefos. Følg stien mod kysten og gå ned ad trapperne.


5. Årsdale -Østkysten-


Cirka 100 meter på hver side af Flisebækkens udløb ligger 2 små "øer" i form af store klippeblokke. Øerne ligger ca. 25 meter ude fra kysten, og er rimelig flade. Affisk grundigt ved disse øer, da der ofte står havørreder netop her.


Kørselsvejledning: Kør ad vej 158 fra Nexø mod Svaneke. Flisebæk ligger lige før Årsdale. Lige før "bygrænsen" starter er en mindre vigeplads/p-plads i højre side. Her kan parkeres. Det er lige ved Flisebækken, og lige ved starten af en klynge huse på 6-7 stykker. Fra p-pladsen spadseres ned til kysten, og du er så lige ved Flisebækkens udløb.


6. Skansen -Østkysten-


Søbækken er omfattet af fredning fra den 16/9-16/1. Men det berører ikke lystfiskeriet på områdets bedste plads - Skansen, hvor der på grund af fuglereservatet alligevel kun må fiskes på et begrænset område. Der må ikke fiskes på strækning fra Søbækkens udløb ved Nexø Havn og ned til Lange Skanse. Fiskestrækket går derfor fra selve Lange Skanse og syd på mod Balka. Fra den anviste parkeringsmulighed kan der her fra fiskes ca. 400 meter til hver side. På grund af flade sten og rev er her et behageligt vade terræn som er optimalt for havørredrevir.


Kørselsvejledning: Kør mod Snogebæk. Drej til venstre mod Neksø og forbi campingpladsen man møder lige uden for Snogebæk. Drej til højre ad Boulevarden. For enden køres til venstre ad Strandvolden. Fortsæt ad Strandvolden til der i et sving kommer en grusvej. Kør ligeud ad grusvejen. Ca 300 meter henne kan der parkeres på lille sidevej. Selve spidsen af Skansen ligger ca. 400 meter til venstre (nordpå).


7. Broens Odde -Østkysten-


Vadefiskeri. Fra parkeringspladsen kan fiskes på et langt godt stræk til venstre hele vejen rundt om Broens Odde til Broens Rev. Ved Broens Rev ligger et stort rev der går over 100 meter ud. Gode muligheder for havørreder på revet og revkanterne. Pas dog på ved vadning. Ved parkeringspladsen og hen mod Odden (til venstre) består bunden af flad skiferbund, der er behageligt at vade på. Til højre for parkeringspladsen og mod Stavnshavn er også et super godt stræk med varierende bund med sandpletter, sten, blæretang og enkelte små rev. Alt i alt et super godt kilometerlangt stræk efter havørred.


Kørselsvejledning: Følg skilte til Snogebæk. Kør mod havnen ad Hovedgade. Drej ad Turistvej, og fortsæt ad denne indtil stor parkeringsplads ved kysten.


8. Kjøddtynjan -sydvestkysten-


Kjøddtynjan ligger lige midt i en fredningszone, hvor Dammebæk har sit udløb og er fredet i perioden 16/9 – 15/1. Derfor skal du gå mod højre og fortsætte små 700 meter. Herfra vader du lige ud på et rev af skifer og granit. Revet er nemt at vade på, der er dog enkelte huller, så man skal lige være opmærksom og en vadestav kan anbefales, indtil du har nået et godt kendskab til bunden. Selve revet har blæretang og almindelige grønne tangskove, som er en god jagtmark for havørreden. Fisk hele revet grundigt af og slut af med kanterne hele vejen rundt.


Kørselsvejledning: I retning fra Snogebæk mod Dueodde ad Strandmarksvejen skal du køre små 3 km og dreje til venstre, hvor Udegårdsvejen krydser. Kør til vejen slutter, her er et godt sted at parkere. Så er du ankommet til en plads, der kaldes Kjøddtynjan.


9. Sommerodden/Stenodden -sydvestkysten-


Sommerodden ligger efter Kjøddtynjan længere mod vest. Synes du turen er lang kan du tage bilen og køre tilbage til Strandmarksvejen, dreje til venstre ad Sandvejen og fortsætte ligeud til vejen ender, her findes en stor p-plads med toiletter og borde-bænkesæt, et oplagt sted at spise sin frokost eller trimme sit fiskegrej inden gåturen begynder. Gå ad den lille sti ned til stranden. Her ser du et klipperev af granit skyde op af vandet. Dette sted bliver flittigt besøgt af lystfiskere og hedder Stenodden, og den bør du helt sikkert affiske inden du bevæger dig mod venstre til Sommerodden. Stykket mellem Stenodden og Sommerodden kaldes i folkemunde for ”Mellemstykket”, og der er små 800 meter til Sommerodden. Fortovet kan fiskes med samme udgangspunkt (p-plads som ovenfor) Du skal blot gå mod højre når du kommer ned til stranden ud for Stenodden. Det første stykke er lidt besværligt at vade på, der er mange undersøiske stensætninger som er besværlige at forcere, men det kan sagtens lade sig gøre. Efter de første 50 – 60 meter skifter bunden karakter til sandbund, men man kan ikke vade langt ud før det bliver dybt. Affisk i en vifteform, mens du vader mod vest. Selve det affiskbare område er ca. 300 meter, og herefter følger et helårsfredet område omkring Øle Ås udløb.


10. Holsterodde -sydvestkysten-


Strækket er fra bådehavnen til venstre og til 500-600 meter til højre. Mod venstre efter bådehavnen ligger udløbet af Øleå, som er helårsfredet. Der må derfor ikke fiskes i en zone på 500 meter til hver side af åens udløb. Det er rimelig nemt at vade - fisk mellem de store sten da det er her de står og på selve revet.


Kørselsvejledning: Kør ad kystvejen mellem Rønne og Pedersker. Ved Pedersker drejes ad Østre Sømarksvej mod Østre Sømark. Fortsæt ca. 2 km og drej til højre ad Strandvejen. Kør ca. 200 meter og drej til venstre ad Ædjavejen. Fortsæt lige ud ad denne til stor parkeringsplads for enden helt ude ved kysten. Holsterodde ligger lige neden for parkeringspladsen.


11. Gedebak Odde -sydvestkysten-


Lidt til venstre for parkeringspladsen ligger stenrevet der går parallelt med kysten. Revet ligger ca. 40-50 meter ude. Bunden rundt om odden består af sand, sten, stenrev, ålegræs, blæretang, store sten og varierende vanddybde. Strækket er ca. 700 meter


Kørselsvejledning: Kør ad kystvejen, Søndre Landevej, mellem Rønne og Pedersker. Lidt før Pedersker, ved kirken, drejes mod Vester Sømarken ad Baunevej. Fortsæt 2-3 km og drej til højre ad Vestre Sømarksvej. Derefter til venstre ad Gedebakkevej. Kør til enden af Gedebakkevej og ind på p-plads i højre side, lige ved kysten. Selve Odden ligger lidt til venstre for p-pladsen.


12. Raghammer -sydvestkysten-


Raghammer Odde ligger i et skydeterræn, og når advarselskuglen er hejst må der ikke færdes i området. Der er fredningszone ved Henrikebæk i perioden 16/9 - 15/1, og der må derfor ikke fiskes i en zone på 500 meter til hver side af bækken i dette tidsrum. På selve Raghammer Odde og nordpå må der fiskes hele året, men i perioden 16/9-15/1 må der altså ikke fiskes til venstre for odden ned mod Henrikebæk. Vadefiskeri på odden er rimelig nemt - der er sten, tang og ålegræs. Strækningen fra revet på odden og til venstre ind mod bugten og udløbet ved Hullebæk er dog langt mere vanskeligt at vade på.


13. Sose Odde -sydvestkysten-


Pladsen fisker godt i alt slags vejr undtagen hvis det gennem nogle dage har blæst meget fra syd (pålandsvind). Så hvirvles ler op i området og umuliggør fiskeriet. Bunden er varieret med masser af småsten, lidt ålegræs og enkelte store sten samt en del rev. Der kan vades forholdsvis langt ud, og der kan fiskes på et godt stræk mod nordøst op mod den gamle skydebane. NB! prøv også raste pladsen lidt sydpå fra Sose der hvor der er en samling sten, der godt kan holde fisk.


Kørselsvejledning: Kør ad kystvejen Søndre Landevej fra Rønne mod Pederske. Fortsæt forbi Lufthavnen. Ca. 2,5 km efter afkørslen til Arnager drejes til højre ad Sosevejen (mod Værmelandshuse). Fortsæt ad Sosevejen der ender ved kysten. God parkeringsplads tæt ved kysten.


14. lufthavnskysten (Korsodde) -sydvestkysten-


Der bliver rimelig hurtigt dybt, og ved spinnefiskeri kan der kastes ud over 6-8 meter dybt vand. Der bør fiskes omhyggeligt omkring de store sten der ligger spredt på strækket. Der er størst chancer for god havørred. Der ligger en meget stor sten ca. 40 meter ude lidt til venstre for oddespidsen. Der er i øvrigt godt stræk mod venstre langs landingsbanen i Lufthavnen. Den første store Odde kaldes Bavnodde, og her er endnu dybere tæt på land. Ca. 200 meter fra spidsen ved Bavnodde kan man se store sten ca. 30 meter ude (Sengedynen) og ca. 250 meter længere henne ligger en anden kæmpe sten (Skidteper). Skidteper slutter et rev der går helt inde fra kysten. Disse steder bør affiskes grundigt da de som regel holder fisk


Kørselsvejledning: Fra Rønne køres ad vej 38 mod Aakirkeby. I rundkørslen køres ad første vej (Søndre Ringvej). Fortsæt ad denne ca. 3 km til du passerer en lille bæk (Onsbæk). Efter bækken drejes til højre ad Stampen Vej 1. Der køres gennem sommerhusområde. Fortsæt ad Stampen Vej 1, og fortsæt lige ud når den senere hedder Stampen Vej 9. Der kan parkeres for enden af Stampen Vej 9. Korsodde ligger lige ud ca. 150 meter til kysten.